A-ordningen

A-ordningen er navnet på den nye rapporteringsordningen til Skatteetaten, NAV og SSB som innføres 1. januar 2015.

A-meldingen erstatter lønns- og trekkoppgaver, terminoppgaver, årsoppgave for skattetrekk og arbeidsgiveravgift, samt skjemaer fra NAV og SSB

Klikk på den veiviseren du ønsker og dokumentet åpnes.
Les og eller skriv ut. Dokumentet kan også lagres på egen pc om ønskelig.

Fakta


Forberedelser og innstillinger

  

A-meldingen


Betale skatt og avgift


Frister for rapportering og betaling