Under utvikling   

Hvordan utvikles lønnssystemet HogiaLønn?

Det er mye som påvirker utviklingen, bl a ny teknologi, nye og endrede lover.
I tillegg også på bakgrunn av tilbakemeldinger fra brukere av systemet.

 

      

Nytt bankformat ISO 20022

Hva er ISO 20022?
Det er et nytt internasjonalt filformat for banktransaksjoner.  Standarden er allerede innført i land med euro som valuta.  Norsk banker og programvareleverandører holder nå på å utvikle sine tjenester tilpasset den nye standarden.  Etter hvert, det vil si på lang sikt, regner man med at det vil være det formatet som gjelder for alle banktransaksjoner.  Men dagens format, det stå kalte Telepayformatet, vil fortsatt være i bruk en god stund fremover.

Hvorfor nytt format?
Som sagt en internasjonal standard, samt en endring i Finansavtaleloven.  Kort fortalt krever den at bedrifter med betalinger i euro med mer enn 10 ansatte og eller 2 millioner euro i omsetning eller balansen, skal bruke det nye formatet fra og med 31. oktober.    Det nye formatet vil også gi bedre kvalitet og letter avstemminger. Norske banker vil også innføre det nye formatet for samtlige valutatransaksjoner og innenlands transaksjoner. På sikt vil alle filbaserte meldinger som kvitteringer og kontoutskrifter også bli sendt i det nye formatet.

Hogia søker testkunder
Er ovennevnte aktuellt for ditt firma i høst?  Vil du være med å påvirke løsningene i HogiaLønn?  Da hører vi gjerne fra deg.  Svar på denne eposten.  Oppgi firmaets navn, kundenummer, kontaktperson samt hvilken bank dere benytter for overføring av utbetalingslisten. 

Ta kontakt med Hogia Lønn AS hvis dette er aktuelt fon din bedrift i 2016.  Send en epost til support.lonn@hogia.no