Adresseendring

Meld adresseendring og annen ny kontaktinformasjon her! Har du endret adresse eller lignende er det fint om du gir beskjed om det her. Dette er viktig for at Hogia Lønn skal kunne gi deg som bruker god service.

Ditt kundenummer finner du i menyen når du går inn i ditt lønnssystem. Se nederst til høyre i hovedmenyen.

Fyll inn ny adresse her:

 
* Kundenummer


* Firmanavn


Kontaktperson


Telefon


Mobil


Epost


Adresse


Postadresse


Eventuell beskjed