Avtaler

To viktige avtaler som gir ekstra brukerglede 
Ved kjøp av HogiaLønn får du gratis Telefonhjelp og Serviceavtale ut kjøpsmåneden + 1 måned.
Deretter fornyes avtalene for ett år av gangen.

 

Serviceavtalen gir deg og din bedrift:     

- Nye versjoner
- Nye funksjoner i systemet
- Oppdateringsmeldinger
- Nye skattetabeller m.m. ved årsskiftet 
- Info når myndighetene gjør endringer som har med lønnsføring å gjøre

   
 

Avtalen Telefonhjelp gir deg og din bedrift:     

- Råd og hjelp pr telefon
- Førstegangsinstallering
- Innleggelse av oppdateringer
- Praktisk lønnføring
- 1. prioritet hos kundeservice  

    

Les mer om avtalene her: