Installasjon

Her finner du veivisere på hvordan installere HogiaLønn enten det er første gangen du skal installere, eller det gjelder flytting til en ny pc.

Klikk på den veiviseren du ønsker og dokumentet åpnes. Les og eller skriv ut. Dokumentet kan også lagres på egen pc om ønskelig.