Kjøpsbetingelser 


Betalingsbetingelser:

15 dagers betalingsfrist fra kjøpsdato. Forsinket betaling belastes med 1% morarente pr. påbegynt måned.
--------------------------------------------------------------------------------

Leveringstid:

Lønnssystemet levert via e-post.
--------------------------------------------------------------------------------

Serviceavtale:

Serviceavtale er pliktig, og faktureres forskuddsvis for et år. 
--------------------------------------------------------------------------------

Telefonhjelpavtale:

Telefonhjelpavtale er pliktig 1 år, og faktureres forskuddsvis for ett år.
--------------------------------------------------------------------------------

Fornyelse av avtaler:

Avtaler fornyes med ett år av gangen. 

Serviceavtalen må eventuelt sies opp 3 måneder før forfall.

Hjelp pr. telefon eller e-post uten gyldig Telefonhjelpavtale blir fakturert pr. telefon.
--------------------------------------------------------------------------------

Installasjon:

Enkel installasjon. Se installasjonsveiledning.