Hogia Lønn AS har gjennomført en stor kundeundersøkelse. Målet for undersøkelsen har vært å belyse kundens opplevelse og syn på HogiaLønn som programvare, samt kundens erfaring med lønnssystemets brukervennlighet. Sist, men ikke minst ønsket Hogia Lønn AS å få kundenes tilbakemelding på selskapets evne til å yte tilfredsstillende kundeservice.
Hensikten med undersøkelsen var å rette fokus mot kontinuerlig forbedring overfor kunder og samarbeidspartnere.

Undersøkelsen ble sendt ut til alle kunder med vedlikeholdsavtale og responsen var over all forventning. Den ga en svarprosent på hele 35 %! (Normalt god svarprosent er mellom 5 og 10).

KONKLUSJONER:

Undersøkelsen viser blant annet at HogiaLønn har:
  • 98 % score på brukervennlighet!
  • 88,5 % score på tilfredshet!
  • 89 % score på videre anbefaling!
Ønsker du å se nærmere på resultat av kundeundersøkelsen klikk på linken under:

Last ned: