Lønnsdata til forsikringsselskap

FNOs bransjestyre for liv og pensjon (BLP) vedtok 30.09.2009 å anbefale at
rapportering av lønnsdata fra en arbeidsgiver til vedkommendes
pensjonsinnretning skjedde i samsvar med bransjens utviklede norm
for elektronisk rapportering av lønnsdata

 

Forenkle innsending av lønnsdata til forsikringsselskap: 

- Lønnsdata kun for ansatte som er med i pensjonsordningen
- Nødvendige endringer i ansattregisteret gjøres for utvalg av ansatte 
- Summering av periodens lønn, timer og tillegg  

 

Ta kontakt med mailto:salg@hogia.no eller på tlf 23 17 29 08 for mer info