Naturalytelser

Veivisere for hvordan du kan føre ytelser som ikke gis i form av penger, men som gis i form av varer, aksjer, rimelige lån, tjenester, bruksrettigheter eller andre goder.

Klikk på den veiviseren du ønsker og dokumentet åpnes. Les og eller skriv ut. Dokumentet kan også lagres på egen pc om ønskelig.

 


Fordel fri telefon og bredbånd


Fordel firmabil


Andre fordeler