Offentlige innrapporteringer

Diverse veivisere på innrapporteringer som kreves fra det offentlige.

Klikk på den veiviseren du ønsker og dokumentet åpnes.
Les og eller skriv ut. Dokumentet kan også lagres på egen pc om ønskelig.

 

Innstillinger for innsending til Altinn   


Elektroniske skattekort   

  

A-meldingen


Regler

  
Terminoppgave skatt og arbeidsgiveravgift til Altinn (t.o.m. 2014)


Mer om terminoppgaver (t.o.m. 2014)


SSB statistikk (t.o.m. 2014)