OM HOGIA LØNN AS

Fra 1. februar 2017 vil Hogia Lønn med tilhørende tjenester som support, salg og produktspesialister flytte til Stenungsund, og bli levert fra Hogia Small Office AB.

Endringene gjøres av forretningsstrategiske grunner for blant annet å videreutvikle Hogia Lønn, samt for å møte den økende interessen fra det norske markedet på en bedre måte. Hogia Small Office retter seg mot små og mellomstore bedrifter og tilbyr brukervennlige og effektive løsninger for bokføring, fakturering og lønn.

Hogia-gruppen består av 27 selskaper i Norden og Storbritannia med tilsammen 600 medarbeidere. Fellesnevneren for selskapene er programvare, og selskapet har i dag virksomhet innen økonomi- og forretningssystemer, personaladministrative systemer og transportsystemer.

For deg som er kunde innebærer det ingen andre forandringer
enn vedrørende din faktura.

Faktura vil nå bli sendt fra det svenske selskapet:
Hogia Small Office AB
Hakenäs
444 28 Stenungsund
 
Support kontakter du som vanlig via:
e-post support.lonn@hogia.se eller via telefon 23 17 29 00, velg 2 for support.

Ved andre spørsmål sender du en e-post til
post.lonn@hogia.no eller ringer oss på telefon 23 17 29 00.


Grunnet få henvendelser har vi ikke lenger kveldsvakt på tirsdager fra kl. 16.00 – 19.00.
Ved behov for hjelp på kveldstid, kan dette selvsagt avtales på forhånd.

Den norske avdelingen i Hogia Small Office AB ser frem til et fortsatt godt
samarbeide med deg som kunde hos Hogia Lønn.