Systemkrav

  • NET Framework 3.5 kreves for denne programvaren. 
  • Må installeres på en logisk enhet på en harddisk (f eks c:\)
  • Skal installeres i mappe rett under rootområde.
  • Tilgang til internett
  • Windows 8 eller senere

Programmet blir levert elektronisk.