Produktbild UniCon

UniCon - Containerutleie


UniCon er et modulbasert system som tar hånd om avfallscontainere, beholdere og andre enheter som krever å bli fulgt opp med hensyn til behandling og plassering. Systemet følger opp transport, utsett, tømming og innhenting av containere samt sørger for automatisk leieberegning. UniCon benyttes i dag i hovedsak av selskaper som plasserer ut containere (beholdere) til bedrifter.

UniCon består av en grunnmodul som inneholder oppdragsregistrering, planlegging, fakturering, leieberegning, statistikk og integrasjon mot regnskapssystem. I tillegg finnes moduler for dokumentbehandling, kjøpsnota (utbetalingsbilag), containerweb, vektintegrasjoner, E-faktura, factoring, integrert tollbehandlingssystem, POD varsling, posisjonering, kommunikasjonsløsninger for kommunikasjon mot Hogia app og/eller andre billøsninger fra eksterne leverandører.

UniCon er under stadig videreutvikling og som bruker av UniCon vil du som kunde ha tilgang på nye forbedringer i systemet og nye moduler.

Grunnpakke UniCon

Faste ordrer og ruter i kombinasjon med fleksible ordretorg gjør at registrering og oversikt over ordrer blir svært enkel og fleksibel. Ordrer kan være tømming, utsett eller innhenting av containere.

En fleksibel og innholdsrik prismatrise gir muligheter for beregning av priser i forkant eller etterkant basert på mengde, lokasjon og individuelle avtaler med kundene.

Biler, sjåfører og andre ressurser kan på en enkel måte tildeles oppdragene.

Fakturering kan skje som E-faktura, E-post faktura (PDF) eller som tradisjonell papirfaktura. Vedlegg kan også knyttes til elektronisk faktura. Faktura kan enten være enkel faktura, samlefaktura eller anleggsfaktura.

Rapporter og statistikker kan hentes ut av systemet enten som ferdig definerte rapporter eller som statistikkdata i excelformat.