Produktbild UniTrans

UniTrans Transportstyring


UniTrans er et modulbasert transportstyringssystem som dekker de fleste behov for oppfølging av transportoppdrag. Skjermbilder, menyer osv. settes opp individuelt etter kundenes behov. I dag benyttes UniTrans hos bl. a. bedrifter som driver med distribusjon, flytting, samlast, termo, partilast, budbil, langtransport, transportmegling, kranbiler, anleggsvirksomhet, transportsentraler, bulk, tank, septiktømming, betongtransport, containertrekking og egentransport.

UniTrans består av en grunnmodul som inneholder oppdragsregistrering, planlegging, fakturering, avregning, bil-/turregnskap, statistikk og integrasjon mot regnskapssystem. I tillegg finnes moduler for dokumentbehandling, skanning, kundeweb, sjåførweb, transportørweb,ordreimport, ordreeksport,
E-faktura, factoring, integrert tollbehandlingssystem, POD varsling, posisjonering, kommunikasjonsløsninger for kommunikasjon mot Hogia app og/eller andre billøsninger fra eksterne leverandører.

UniTrans er under stadig videreutvikling og som bruker av UniTrans vil du som kunde ha tilgang på nye forbedringer i systemet og nye moduler.

Grunnpakke UniTrans

Ordrer som ikke mottas elektronisk registreres enten i forkant eller i etterkant.  Fleksible skjermbilder samt kopieringsmuligheter, maler og fritt definerte ordretorg gjør registreringsrutinen enkel med minimal inntasting.  

En fleksibel og innholdsrik prismatrise gir muligheter for beregning av priser i forkant eller etterkant basert på mengde, lokasjon og individuelle avtaler med kundene.

Biler, sjåfører og andre ressurser kan på en enkel måte tildeles oppdragene.

Avregning av innleide biler skjer automatisk ut fra de avtaler som er gjort med den enkelte bileier. 

Fakturering kan skje som E-faktura, E-post faktura (PDF) eller som tradisjonell papirfaktura.  edlegg kan også knyttes til elektronisk faktura. Faktura kan enten være enkel faktura, samlefaktura eller anleggsfaktura.

Rapporter og statistikker kan hentes ut av systemet enten som ferdig definerte rapporter eller som statistikkdata i excelformat.