Utvidet fravær

Dette er en tilleggsmodul som kan kjøpes i tillegg til HogiaLønn. I den vanlige versjonen av HogiaLønn kan du i dag
registrere både uttak av feriedager og sykefravær. Men du må selv regne ut antall dager og du får ikke ut de samme rapporter
som denne modulen gir deg.

Regner ut antall dager automatisk

I denne utvidede modulen er det HogiaLønn som regner ut antall fraværsdager, du selv registrerer kun fra og til dato.

Få varsel ved mer en 4 egenmeldinger

I tillegg får du varsel når en ansatt har over 4 egenmeldinger siste 12 måneder.
(Arbeidsgiver kan da kreve sykemelding)

HogiaLønn kontrollerer også dato som tastes inn slik at det ikke er mulig å få
overlappende fravær.